Bakım Onarım Sorumlusu (M/F)

Vacancy details

General information

Organisation

The fourth largest seed company in the world, Limagrain is an international cooperative group created and directed by French farmers. As a creator and producer of plant varieties, Limagrain markets field seeds, vegetable seeds and cereal products.
HM.CLAUSE, Business Unit of Group Limagrain, is an innovative global leader in the development, production, and commercialization of vegetable seeds. HM.CLAUSE belongs to the top 5 vegetable seed entities in the world. With over 2,000 varieties in more than 20 vegetable crops, HM.CLAUSE provides innovative solutions to growers worldwide.  

Reference

2021-6547  

Company

HM CLAUSE

Local contract

Local contract only

Position description

Function

RESEARCH & INNOVATION - RESEARCH OPERATIONS

Employment Type

Regular Full Time

Main Goal

İŞİN KISA TANIMI:

Ar-Ge İstasyon Müdürü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tesislerde meydana gelebilecek arızaların tespiti, önlenmesi, kullanılan makine ve ekipmanların bakımı, onarımı, tamiri ve denemeler veya üretim faaliyetleri için kullanılacak araçların sürekli olarak kullanıma hazır tutulması, depolama ve tamirhane ihtiyaçlarını takip edip ihtiyaçların karşılanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, gerçekleştirmek ve raporlamak.

Job description

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

·        Yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

·        Kullanılan tüm makine, araç, gereç ve ekipmanların arıza, bakım, destek hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, planlamak, koordine etmek, denetlemek ve raporlamak.

·        Ar-Ge istasyonunda ihtiyaç duyulan; sera konstrüksiyon ekipmanları, otomasyonlar ve altyapılar bakımı, onarımı ve yenilenmesi işlerinin verimli bir şekilde yürümesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve raporlamak.

·        Yeni alınmış ve tesis edilmiş alet, makine ve ekipman ile ilgili kullanım talimatlarının uygulanmasını sağlamak.

·        Mevcut elektrik panolarının, trafo, sıhhi tesisatı vb. arızalarının tespiti, düzenli bakımı ve onarımı ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve raporlamak.

·        Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, su sistemlerine ait cihaz ve makinelerin çalışır halde tutulması için düzenli olarak kontrollerini sağlamak.

·        Seraların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini düzenli olarak kontrollerini sağlamak.

·        Bakım, onarım ve kalibrasyon faaliyetlerinin kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve takip ederek devamlılığını sağlamak.

·        Ar-Ge’de kullanılan diğer araçlarla ilgili göstergelerin izlenmesi ve kayıt altına alınması.

·        Bağlı olduğu yöneticisine, iyileştirmeler ile ilgili önerilerde bulunmak

·        Yıllık yatırım planlamalarının geliştirilmesine katkı sağlamak

·        Yatırım ve onarım planları için teklif talebinde bulunmak

·        Kalite, güvenlik ve çevre ile ilgili prosedürlere uymak ve iyileştirilmesine katkı sağlamak

Profile

NİTELİKLER VE BECERİLER:

Bilgisayar becerileri (Word, Excel, Outlook, …)

Potansiyel sorunları yönetebilme becerisi.

Etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olmak

Takım ruhuna uygunluk

Organize ve düzenli çalışmak

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN ÖZELLİKLER:

Personel işin gereği şehir içi/dışı seyahat edebilir.

Teknik Lise (Tercihen Tarım) veya Yüksek okul öğrenim kurumlarından (Tercihen Tarım alet ve makinaları) mezun olmak.

Benzer görevde en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

Position localization

Job location

Middle-East/North Africa, Turkey

Location

Aksu Antalya

Candidate criteria

Minimum level of education required

High School Diploma

Minimum level of experience required

2 years or more

Requester

Position start date

20/09/2021